Pierwszy dzień wiosny upłynął w naszym gimnazjum pod znakiem projektów edukacyjnych. W bieżącym roku uczniowie przygotowali 13 projektów, które  były odzwierciedleniem ich zainteresowań, pasji  oraz talentów.

Prezentacja  projektów odbyła się na sali gimnastycznej, gdzie poszczególne grupy uczniów zdały relację ze swojej całorocznej pracy przed komisją, wychowawcami,  nauczycielami  oraz kolegami z klas drugich.

Zaprezentowane efekty pracy zespołowej pokazały, że uczniowie mają ciekawe pomysły, są otwarci i świetnie radzą sobie z publicznym wystąpieniem. Tym samym, zasłużyli sobie na zaliczenie projektu.

 

Przystąpienie do programu ERASMUS+PO WER  pozwoliło uczestnikom projektu na realizację mobilności  poprzez udział w dwóch różnych szkoleniach w Wielkiej Brytanii.

Nauczyciele języka angielskiego Pani Małgorzata Kajdan i Pani Ewa Filipowicz uczestniczyły w kursie  metodycznym Creative teaching in the secondary classroom w Oxfordzie w terminie 27/03-10/03/2017.

Kurs ten był doskonałą okazją do poznania nauczycieli z innych krajów europejskich  oraz wymianę  doświadczeń. Zajęcia prowadzone były w grupie 11 nauczycieli min. z Norwegii, Niemiec, Hiszpanii, Włoch, Czech oraz Polski pod kierunkiem doświadczonych native speakers, którzy inspirowali uczestników nowatorskimi metodami nauczania oraz entuzjazmem. Podczas sesji metodycznych nauczyciele wymieniali doświadczenia w dziedzinie nauczania języka angielskiego, dzielili się ciekawymi pomysłami czy innowacyjnymi rozwiązaniami, prowadząc przy tym  owocne dyskusje na temat motywacji uczniów i ich zróżnicowanych stylów uczenia się. Prowadzący demonstrowali zróżnicowane techniki i strategie nauczania języka oraz sposoby adaptowania ich do zróżnicowanych możliwości uczniów. Duży nacisk położono na skuteczną komunikację, nauczanie w dużych liczebnie klasach, korygowanie błędów oraz ocenę osiągnięć uczniów. Ważną częścią zajęć było  przedstawienie sposobów doskonalenia wymowy, leksyki, czytania ze zrozumieniem oraz aspektów gramatycznych . Sesje poświęcone tym zagadnieniom pokazały, iż nawet trudny tekst może być przyjemny a praca z nim niezapomnianym przeżyciem.

Udział w szkoleniu pozwolił nauczycielom języka angielskiego na nowe spojrzenie na różne aspekty języka, w szczególności skutecznej komunikacji. Zainspirował nauczycieli do poszukiwania nowatorskich i kreatywnych metod nauczania, pozwolił na rozwijanie własnych umiejętności i wdrażanie nowych rozwiązań. Dwa tygodnie spędzone w grupie entuzjastycznych, pełnych  pomysłów nauczycieli to niezapomniane przeżycie, które inspiruje do podejmowania wielu inicjatyw, to okazja do budowania nowych relacji i kontaktów z ludźmi.

W tym samym czasie pozostali nauczyciele:  Dorota Rytko, Wiesława Sikora, Ewa Mochoń i Maciej Grubiak, doskonalili swoje umiejętności językowe na intensywnych kursach języka angielskiego o różnym poziomie zaawansowania. Kurs językowy ukierunkowany był na praktyczną naukę języka, szczególnie na umiejętność komunikowania się w różnych sytuacjach życiowych, z którymi można się spotkać podczas pobytu za granicą.

Wszystkie zajęcia poświęcone były wprowadzaniu i utrwalaniu zwrotów, wyrażeń, słownictwa i niezbędnych zagadnień gramatycznych. Praca w małych grupach, doskonałe metody nauczania angielskich nauczycieli,  sprzyjały szybkiemu rozwijaniu sprawności mówienia i rozumienia. Nasi nauczyciele kładli nacisk na praktyczne użycie języka angielskiego wykorzystując w tym celu różnorodne  metody i formy pracy. Wśród ciekawych zajęć pojawiła się też lekcja w terenie, której tematem było pytanie o drogę. Oczywiście zaliczyliśmy ją na piątkę ku zadowoleniu naszej nauczycielki. Szybkie wchłanianie zwrotów leksykalno-gramatycznych sprawiło, że bez większych problemów posługiwaliśmy się nimi na co dzień, co ułatwiło nam  integrację ze  środowiskiem lokalnym, ale przede wszystkim z  pozostałymi uczestnikami  kursów, którzy przybyli do Oxfordu z różnych stron świata.

Istotnym elementem tego kursu był program kulturalno-poznawczy, który pozwolił nam zdobyć podstawową wiedzę na temat kultury, historii, zwyczajów i realiów społecznych w Anglii.

Dwa tygodnie spędzone w Oxfordzie minęły nam w okamgnieniu. Wróciliśmy do domu bogatsi w nowe doświadczenia, wrażenia, znajomości oraz wiedzę. Kolejny raz potwierdziła się opinia, że podróże kształcą. Zachęcamy wszystkich do nauki języków obcych, które ułatwią podróżowanie i poznawanie ciekawych zakątków świata.

Czas spędzony w Oxfordzie to nie tylko intensywna nauka i doskonalenie własnych kompetencji, ale również obcowanie z kulturą brytyjską, jej pięknymi zakątkami i bogatymi historycznie miejscami. Instytucja przyjmująca  zadbała o wzbogacenie programu kursu o aspekt kulturowy. Fantastyczny i kreatywny przewodnik Rob pozwolił naw zgłębić tajniki historycznego miasta Oxford, poprowadził nas ścieżkami historii po cudownych i majestatycznych budynkach Oxford University, wprowadził nas w tajniki wielu faktów i mitów związanych z miastem i okolicami. Wieczory uświetnione były spotkaniami z pracownikami oraz innymi uczestnikami kursów językowych w pobliskich pubach i klimatycznych  kawiarniach. Spotkania te były doskonałą okazją do bliższego poznania się, doskonalenia umiejętności językowych czy po prostu relaksu.

Weekend pomiędzy zajęciami upłynął na niezapomnianych chwilach spędzonych w Londynie. Przy cudownej wiosennej pogodzie poruszaliśmy się wzdłuż najbardziej znanych i uczęszczanych ścieżkach miasta od Westminster, London Eye, Downing Street czy Trafalgar Square po City i Tower of London. Spacer urozmaicały przerwy na lunch i English tea oraz dinner w China Town i oczywiście shopping na Oxford Street. Pełni humoru i energii dotarliśmy ostatecznie do Victoria Coach Station skąd wróciliśmy do deszczowego Oxfordu.

Pobyt w  Wielkiej Brytanii nauczył nas jeszcze kilku innych  ważnych rzeczy, że zawsze trzeba mieć ze sobą parasol, że autobus nie zawsze przyjedzie nawet jeśli czekasz 45 minut!!! że herbatę mieszamy w górę i w dół, a nie dookoła i zawsze pijemy ją z mlekiem. Dowiedzieliśmy się również wielu ważnych rzeczy o nas samych, ale najważniejsza lesson  to learn is “Just because a person chooses to express themselves in an extreme way doesn't mean they have an extreme personality ”.  and that “To see something different gives you a chance to be something different!”

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do umożliwienia nam udziału w projekcie.

 

W czerwcu 2016r. nasza szkoła rozpoczęła realizację projektu Innowacyjne nauczanie kluczem do budowania nowoczesnej Europy. Projekt jest inicjatywą sześciu nauczycieli gimnazjum, którzy w ramach pozyskanych środków z unijnego  programu Erasmus+ zdobywają nowe umiejętności i doświadczenia  zawodowe zagranicą. Wzbogacony w ten sposób warsztat pracy pozwala nauczycielom na realizację celów, które podnoszą jakość pracy szkoły.

Udział w mobilnościach zagranicznych wzbogaca umiejętności językowe pracowników, pozwala na skuteczniejsze promowanie postaw otwartości, akceptacji i szacunku dla różnorodności kulturowej, przyczynia się do wprowadzania innowacyjnych metod nauczania języka angielskiego, wzmacnia wizerunek szkoły w środowisku lokalnym oraz podnosi europejski wymiar szkoły. Zdobyta przez nauczycieli wiedza pozwala również skuteczniej zwalczać niepowodzenia edukacyjne uczniów oraz dobrze wyznaczyć ścieżki kariery zawodowej.

Udział nauczycieli w mobilnościach zagranicznych w ramach programu ERASMUS+to tylko jeden z elementów realizacji projektu. Nauczyciele podjęli szereg działań, aby skutecznie zrealizować założone cele. Na bieżąco umieszczano informacje o realizowanym projekcie i  pozyskanych funduszach w postaci plakatów, artykułów na stronie internetowej szkoły czy za pomocą portali społecznościowych. Nauczyciele języka angielskiego zadbali o wzbogacenie własnego warsztatu pracy i poszerzenie wiedzy metodycznej i  kulturowej poprzez samodoskonalenie i studiowanie literatury fachowej. Ponadto,  przed realizacją mobilności zorganizowano  warsztaty kulturowe Spooky Halloween oraz kolejny projekt międzynarodowy  w ramach współpracy z AIESEC. World Talks to projekt skierowany do uczniów szkół gimnazjów, w którym zagraniczni wolontariusze z Meksyku i Malezji dzięki interaktywnym warsztatom przybliżyli naszym  uczniom różne aspekty ich kultury, budując w nich otwartość na obcowanie z innymi narodowościami, przełamując stereotypy oraz przybliżając istotne tematy dotyczące problemów świata. Promując naukę języka angielskiego uczestnicy projektu zorganizowali także wieczór kolęd obcojęzycznych dla społeczności szkolnej i lokalnej oraz rodziców.


Przed rozpoczęciem mobilności nauczyciele uczestniczący w kursach językowych zadbali o podniesienie swoich kompetencji językowych  poprzez uczestnictwo w warsztatach , gdzie przy pomocy nauczycieli języka angielskiego poznawali podstawy użycia języka w codziennych sytuacjach jak również zwroty grzecznościowe i przydatne w podróży. Ponadto samodzielnie zdobywali wiedzę językową poprzez samodokształcanie z wykorzystaniem Internetu i programów multimedialnych.

 

Już po raz czwarty Gimnazjum nr 1 w Głuchołazach w ramach współpracy z organizacją AIESEC gościło zagranicznych studentów. Tym razem byli to Carolyn z Malezji oraz David z Meksyku. Idea tego programu pozwala na kontakt z przedstawicielami różnych kultur świata pozwalając młodzieży na poszerzenie świadomości międzykulturowej oraz spojrzenie na świat z innej perspektywy. Kluczową korzyścią jest wykorzystanie języka angielskiego w praktyce. Dlatego też, wszystkie spotkania prowadzone są w tym języku przez studentów z całego świata. Jest to doskonała okazja do doskonalenia własnych umiejętności językowych. Przy okazji pokazujemy wszystkim na około, że nasza szkoła jest otwarta na świat i wspiera rozwój naszych uczniów.

Carolyn i David pojawili się u nas 12.12.2015 r. spędzając z nami cały tydzień i od razu wywołali żywe zainteresowanie. W trakcie spotkań uczniowie byli żywo zainteresowani konwersacją, mieli możliwość usłyszeć o zwyczajach i nawykach panujących w Malezji oraz Meksyku. Przez cały tydzień nasi goście przybliżali gimnazjalistom swoją kulturę, tradycję, historię, język ojczysty jak również opowiadali przeróżne ciekawostki z ich życia codziennego. Nasi uczniowie mieli więc okazję do sprawdzenia swoich umiejętności językowych,  gdyż w trakcie wszystkich zajęć uczniowie posługiwali się wyłącznie językiem angielskim.

Dzięki udziałowi w warsztatach uczniowie przełamali bariery językowe, gdyż mieli okazję do swobodnych rozmów z prowadzącymi warsztaty podczas zajęć i w przerwach między nimi. Rozwijali umiejętności społeczne pokonując stereotypy i uprzedzenia kulturowe. Poznawali geografię, język, zwyczaje krajów, z których pochodzili studenci oraz przede wszystkim kulturę, często tak odmienną od naszej. Uczniowie wychodzili z zajęć zachwyceni różnorodnością doświadczeń, z wiarą we własne umiejętności językowe i z nadzieją na kolejne spotkania z wolontariuszami organizacji AIESEC.

 

Uczniowie klasy 2a z naszego gimnazjum podczas XIV Przeglądu Zespołów Jasełkowych w Centrum Kultury w Głuchołazach zaprezentowali przedstawienie „Wigilijna ulica”. Konkurs odbył się 26 i 27 stycznia 2017r. Zespół aktorów z kl. 2a wraz a grupą wokalno-instrumentalną z klas 3a i 3b zdobyli I nagrodę ! Młodzi artyści usłyszeli wiele pochlebnych słów. Otrzymali podziękowania w postaci pamiątkowej statuetki, wspólnych zdjęć , dyplomów i bonu o wartości 200zł ofiarowanych przez pana dyrektora Centrum Kultury.

Opiekunami przedsięwzięcia byli : Anna moskal i Anna Krzyż i Tomasz Hencinski

Galeria Foto

 

UCZEŃ NASZEJ SZKOŁY

JAKUB GILEWICZ - WYRÓŻNIONY

19 grudnia br. odbyło się podsumowanie konkursu fotograficznego "Zadrzewienia z daleka i bliska" oraz wręczenie nagród laureatom. Konkurs zorganizowany został przez Marszałka  Województwa Opolskiego Pana  Andrzeja  Bułę oraz Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych.

Celem konkursu było pokazanie w fotografii walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych zadrzewień zlokalizowanych na terenie województwa opolskiego. Zadrzewienia przydrożne, śródpolne oraz nadrzeczne pełnią istotną rolę w środowisku przyrodniczym.

W konkursie wzięło  udział 272 uczestników, którzy nadesłali 1236 zdjęć!

wyżej zdjęcie Jakuba zatytułowane : „Kapliczka”
 
e-Dziennik
Reklama
Statystyki
Użytkowników : 4
Artykułów : 461
Zakładki : 18
Odsłon : 936584